Untitled 2
LIMIT ON TRADING

Luật sư tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khi được doanh nghiệp ủy quyền, luật sư sở hữu trí tuệ của SBLAW có thể trợ giúp khách hàng đăng ký kiểu dáng công nghiệp với nội dung công việc như sau:

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  • Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký tại Việt Nam;
  • Theo dõi đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và bàn giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Bằng độc quyền từ Cục Sở hữu trí tuệ (Nếu kiểu dáng được bảo hộ tại Việt Nam);
  • Cập nhật ngày hiệu lực của bằng độc quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp vào hệ thống dữ liệu của S&B và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn Bằng độc quyền đúng thời hạn.

II. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–          Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

–          Thông tin về kiểu dáng (theo yêu cầu cụ thể của SBLaw sau khi ký kết hợp đồng);

–          Tên và địa chỉ của tác giả/đồng tác giả kiểu dáng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664