Untitled 2
Lưu ý sau khi doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.
điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy?

Lưu ý sau khi doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

 

Theo quy định của pháp luật, sau khi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp (KDCN) được nộp vào Cục SHTT, đơn sẽ được thẩm định hình thức trong vòng 01tháng tính từ ngày nộp đơn và được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong vòng 02 tháng tính từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ về mặt hình thức.

Quý Công ty lưu ý rằng mặc dù đơn đã chính thức được nộp, tuy nhiên quyền bảo hộ tạm thời đối với đơn chỉ áp dụng trong khoảng thời gian tính từ sau khi đơn được công bố tới lúc cấp văn bằng bảo hộ.

Do đó, trong thời gian này, nếu Quý Công ty đưa sản phẩm ra thị trường, sẽ có rủi ro là các bên thứ ba có thể sử dụng  KDCN đã nộp mà không bị coi là xâm phạm SHCN đối với KDCN của Quý Công ty.

SBLAW xin trích dẫn điều khoản luật sau đây về quyền bảo hộ tạm thời đối với đơn đăng ký KDCN để Quý Công ty nắm được thông tin:

Khoản 1 Điều 131 Luật sở hữu trí tuệ:

Điều 131. Quyền tạm thời đối với sáng chế,kiểu dáng công nghiệp,thiết kế bố trí

  1. Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế,kiểu dáng công nghiệp biết rằng sáng chế,kiểu dáng công nghiệp đang được người khác sử dụng nhằm mục đích thương mại và người đó không có quyền sử dụng trước thì người nộp đơn có quyền thông báo bằng văn bản cho người sử dụng về việc mình đã nộp đơn đăng ký,trong đó chỉ rõ ngày nộp đơn và ngày công bố đơn trên Công báo sở hữu công nghiệp để người đó chấm dứt việc sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664