Untitled 2
Hợp đồng lao động
điều kiện kinh doanh Môi Giới bảo hiểm th

Hợp đồng lao động mình ghi địa điểm làm việc tại 2 nơi có được không?

Doanh nghiệp hỏi: Nhờ Luật sư SBLAW tư vấn giúp trường hợp trong hợp đồng lao động chúng tôi ghi địa điểm làm việc tại 2 nơi có được không ?

Nghĩa là vừa làm việc ở Đà Nẵng vừa làm việc ở Hà Nội.

Luật sư trả lời: Việc doanh nghiệp ghi nhận địa điểm làm việc tại 2 nơi là được pháp luật cho phép.

Điểm b, Khoản 3, Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định: “Địa điểm làm việc của người lao động: Phạm vi, địa điểm người lao động làm công việc đã thỏa thuận; trường hợp người lao động làm việc ở nhiều địa điểm khác nhau thì ghi các địa điểm chính người lao động làm việc”.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công ty đã có Quy chế quản lý nội bộ có cần Nội quy lao động không?

Câu hỏi: Nội quy lao động và Quy chế quản lý nội bộ công ty …

Chat Zalo: 0904340664