Untitled 2
Thong-Tu-So-14-TTLT-BTNMT-BTP

Quy định mới về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 02 tháng 06 năm 2014, Bộ Tài nguyên môi trường đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất với 4 chương, 15 điều và có hiệu lực từ ngày 07/07/2014.

Trong Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT có nói đến việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất. Tuy nhiên, Thông tư lại chưa có quy định cụ thể về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất.

Để bổ sung, chi tiết cho vấn đề đó. Ngày 04 tháng 04 năm 2015, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, quy định việc tổ chức, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, có hiệu lực kể từ 20/05/2015.

Thông tư gồm có 3 chương, 16 điều, quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Cụ thể:

Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất:

Thứ nhất, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ hai, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ ba, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ tư, xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá;

Thứ năm, lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ sáu, giám sát thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ bảy, phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ tám, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

Thứ chín, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá.

Quý Khách hàng có thể tải văn bản này tại đây: Thông tư 30_2014_TT-BTNMT_hướng dẫn về hồ sơ giao đất, cho thuê đất

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chồng tự ý bán đất là tài sản chung được không?

Câu hỏi: Năm 1994 ông nội em có viết giấy bán cho đất cho nhà …

Chat Zalo: 0904340664