Photo: SBLAW đăng ký thành công Kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam.

0
424

SBLAW đăng ký thành công Kiểu dáng công nghiệp cho doanh nghiệp Việt Nam.Hy vọng sẽ có nhiều công ty Việt Nam sẽ được tư vấn và nhận được văn bằng bảo hộ từ Cục sở hữu trí tuệ.

11951648_891126367643862_1455105933781271710_o