Untitled 2

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp là cơ sở pháp lý để tiến hành phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp.

Hiện nay, tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã ấn hành phiên bản lần 8 Bảng phân loại quốc tế về kiểu dáng công nghiệp, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2004.

Bảng phân loại phiên bản mới này có một số thay đổi so với những phiên bản trước với việc tái cấu trúc lại Bảng phân loại.  Phiên bản 8 Bảng Phân loại Locarno được chính thức áp dụng trong khi thực hiện các thủ tục xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp. Tất cả các đơn kiểu dáng công nghiệp nộp vào Cục sở hữu trí tuệ kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2005 đều phải tuân theo Phiên bản 8 nêu trên.

Download Bảng phân loại Locarno về phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp tại đây: Bảng Phân Loại Quốc Tế Về Kiểu Dáng Công Nghiệp Theo Thỏa Ước Locarno 8

Xem thêm Tư vấn sáng chế:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp

Câu hỏi: Hành vi xâm phạm quyền đối với kiểu dáng công nghiệp được quy …

Chat Zalo: 0904340664