Untitled 2

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT)

Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) gồm 5 chương, 33 điều.

Nội dung chính của Hiệp ước bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định về mối quan hệ với các công ước khác; chủ thể hưởng bảo hộ theo hiệp ước và nguyên tắc đối xử quốc gia

Chương II. Các quyền của người biểu diễn: các quyền sao chép, quyền phân phối, quyền cho thuê…

Chương III. Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm: quyền sao chép, quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền cung cấp bản ghi âm…

Chương IV. Các quy định chung: quy định về thời hạn bảo hộ; thủ tục hình thức; bảo lưu và những quy định về việc thi hành các quyền…

Chương V. Các điều khoản thi hành và các điều khoản cuối cùng

Hiệp ước tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền biểu diễn và bản ghi âm, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Download Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (WPPT) tại đây: Hiệp ước của WIPO về biểu diễn và bản ghi âm

Xem thêm giải quyết tranh chấp tên miền:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664