Untitled 2
Công chứng hợp đồng

Thỏa ước Strasboug về phân loại sáng chế quốc tế

Thỏa ước Strasboug về phân loại sáng chế quốc tế được ban hành ngày 24 tháng 3 năm 1971 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 9 năm 1979.

Thỏa ước Strasboug gồm 17 điều quy định những nội dung cơ bản về việc phân loại sáng chế quốc tế, các cơ quan có thẩm quyền trong việc phân loại sáng chế quốc tế và trách nhiệm trong việc phân loại sáng chế quốc tế. Thỏa ước tạo cơ sở pháp lý để hoàn thành bảng phân loại sáng chế quốc tế, thực hiện các quyền đối sở hữu trí tuệ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Download Thỏa ước Strasboug về phân loại sáng chế quốc tế tại đây: Thỏa-ước-Strasbourg-EN

Xem thêm Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) được kí kết tại Washington ngày 19 tháng …

Chat Zalo: 0904340664