Đăng ký sáng chế tại Mỹ

0
243
Luật sư SBLAW tư vấn soạn thảo hợp đồng

SBLAW gửi tới Quý khách hàng bản giới thiệu đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích tại Mỹvới nội dung như sau:

1. Thủ tục đăng ký

a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

Theo quy định, một sáng chế có thể được tiến hành đăng ký bảo hộ dưới dạng độc quyền sáng chế tại Mỹ khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau:

 

 

Có tính mới

Có trình độ sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Sáng chế

P

P

P

 

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 (hai mươi) năm kể từ ngày nộp đơn, phải duy trì hiệu lực hàng năm, mỗi lần 01 (một) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định như sau:

 

Quá trình thẩm định đơn

Thời gian tiến hành tại Mỹ

Thẩm định hình thứcThẩm định tính hợp lệ của đơn đăng ký sáng chế và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

42 – 60 tháng

Công bố đơnCông bố thông tin về sáng chế/giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
Thẩm định nội dungThẩm định khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo cấp bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích.
Công bố bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu íchCông bố thông tin về bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

 

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký:

–         Bản mô tả sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

–         Các điểm yêu cầu bảo hộ theo hướng dẫn của SBLAW;

–         Bản tóm tắt sáng chế theo hướng dẫn của SBLAW;

–         Bộ ảnh mô tả theo hướng dẫn của SBLAW;

–         Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLAW);

–         Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn.

+ Tác giả sáng chế.

–         Bản sao tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).

–         Cam kết của Chủ đơn.

 

2. Phí đăng ký

Theo như thông tin Quý Khách hàng cung cấp, chúng tôi xin cung cấp phí đăng ký 01 sáng chế trong trường hợp thuận lợi tại Mỹ:

 

STT

Quốc gia

Phí (USD)

1

Mỹ

Sẽ thông báo khi làm việc

Lưu ý:

 

–         Mức phí trên đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ của SBLAW trong giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn và thẩm định nội dung

–         Mức phí trên chưa bao gồm 5% VAT, phí chuyển tài liệu và phí ngân hàng;

–         Mức phí trên chưa bao gồm phí dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh20.00 USD/100 từ (nếu có)

–         Mức phí trên chưa bao gồm chi phí để trả lời thiếu sót về mặt hình thức hoặc nội dung hoặc phải khiếu nại các quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ, phí sửa đổi đơn, phí trả lời thông báo yêu cầu làm rõ về mặt kỹ thuật của Cục Sở hữu trí tuệ không do lỗi của SBLAW (nếu có). Khi có phí phát sinh, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý Khách hàng trước khi thực hiện công việc.