Tư vấn xử lý vi phạm sáng chế

0
1010

SBLAW gửi bản hướng dẫn tư vấn xử lý vi phạm sáng chế tại Việt Nam như sau;

1. Các công việc cần thực hiện và biện pháp xử lý

Để có căn cứ chắc chắn nhất trong việc xác định yếu tố xâm phạm quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của Anh, Anh nên yêu cầu Viện khoa học sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) thực hiện việc giám định sở hữu công nghiệp để xác định liệu các sản phẩm/quy trình của các bên thứ ba có tương tự với sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ của Anh có bị coi là yếu tố xâm phạm quyền/yếu tố giả mạo đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của Anh hay không?

Chúng tôi lưu ý rằng đây không phải là hoạt động bắt buộc nhưng VIPRI với tư cách là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ và là đơn vị duy nhất có chức năng giám định sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật thì kết luận giám định của cơ quan này là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng để cơ quan có thẩm quyền làm căn cứ giải quyết vụ việc hoặc để các bên có liên quan giải quyết tranh chấp phát sinh.

Kết quả giám định sẽ có trong khoảng thời gian từ 30-45 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn giám định.

Chi phí nộp đơn yêu cầu giám định cho 01 đối tượng giám định của chúng tôi là 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn).

Trên cơ sở kết luận giám định anh có thể lựa chọn các biện pháp sau đây để xử lý vụ việc:

a. Gửi thư cảnh báo

Theo phương án này, chúng tôi sẽ thay mặt Anh gửi thư cảnh báo đến bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi phạm và yêu cầu họ:

– Ngừng ngay lập tức việc thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;

– Loại bỏ các yếu tố xâm phạm;

– Tiêu hủy tài liệu, bảng hiệu, giấy tờ giao dịch có gắn yếu tố xâm phạm quyền, loại bỏ yếu tố xâm phạm quyền trên website (nếu có);

Thời hạn để thực hiện công việc này là 15-20 ngày làm việc tính từ ngày gửi thư cảnh báo. Nếu bên bị nghi ngờ không thực hiện yêu cầu nêu trên, Anh có thể chuyển sang Phương án b dưới đây.

Chúng tôi lưu ý rằng việc thực hiện công việc này là không bắt buộc, Anh có thể thực hiện Phương án b dưới đây ngay lập tức. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi xâm phạm thường tự nguyện thực hiện các công việc do chúng tôi yêu cầu. Trong trường hợp này sẽ tiết kiệm được chi phí và thời gian cho Anh.

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu đồng chẵn) cho mỗi thư cảnh báo.

b. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật

Tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm mà Anh có thể yêu cầu cơ quan Công an, thanh tra của Bộ/Sở khoa học và công nghệ, chi cục quản lý thị trường thụ lý và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Với phương án này, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Thời hạn để thực hiện phương án này khoảng từ 1-3 tháng phụ thuộc vào tính chất phức tạp của vấn đề.

Chi phí của chúng tôi cho việc thực hiện phương án này là 50.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm triệu đồng chẵn) đối với mỗi đơn yêu cầu.

Trường hợp Bên bị xử lý vi phạm phải bồi thường cho Anh, chúng tôi sẽ tính thêm 25% của tổng số tiền bồi thường.

c. Khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền

Theo phương án này, chúng tôi sẽ đại diện cho Anh khởi kiện bên bị nghi ngờ thực hiện hành vi vi phạm ra tòa án có thẩm quyền và yêu cầu họ thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả các công việc sau đây:

– Xin lỗi và cải chính thông tin công khai trên các website mà bên bị nghi ngờ đang quản lý;

– Bồi thường thiệt hại đối với các thiệt hại thực tế mà Anh đã phải gánh Anh u (bao gồm các các chi phí đã bỏ ra để giải quyết công việc);

Tùy thuộc vào tiến độ xử lý đơn kiện mà vụ việc có thể được tòa án giải quyết trong khoảng từ 1-3 năm hoặc lâu hơn.

Chi phí và công việc cụ thể sẽ được chúng tôi thông báo đến Anh sau khi có các chứng cứ cụ thể.

Lưu ý: Tất cả các khoản phí nêu trên đã bao gồm lệ phí nhà nước nhưng chưa bao gồm 5% VAT và các chi phí phát sinh thực tế khác chẳng hạn như chi phí ăn ở, đi lại của chuyên viên SBLAW trong quá trình giải quyết vụ việc, chi phí hỗ trợ đoàn thanh tra theo quy định của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP, chi phí điều tra, chi phí công chứng, chứng thực tài liệu. Chúng tôi sẽ thông báo cho Anh các chi phí phát sinh này trước khi thực hiện bất cứ công việc gì để Anh quyết định.

Để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về khả năng được cấp bằng của sáng chế/giải pháp hữu ích, anh vui lòng gửi chúng tôi QĐ từ chối cấp Văn bằng bảo hộ cũng như các thông báo thiếu sót từ Cục SHTT.

4.2. Tài liệu cần thiết

Để thực hiện các công việc nêu trên, Anh vui lòng chuẩn bị các tài liệu sau đây:

– 03 bản gốc Giấy ủy quyền;

– Tài liệu về việc sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích bị nghi ngờ vi phạm (để giám định và thực hiện biện pháp a);

– 03 mẫu vi phạm.

Chúng tôi hy vọng rằng các thông tin nêu trên sẽ hữu ích cho anh. Trong trường hợp cần trao đổi thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.