Tranh chấp về lối đi chung liền kề được giải quyết như thế nào?

Tranh chấp về lối đi chung liền kề được giải quyết như thế nào?

0
213

Câu hỏi: Lối đi chung liền kề với đất thuộc quyền sử dụng của bà A được sử dụng từ năm 2014. Nay chủ sử dụng đất liền kề này là bà B cho rằng phần đất trên không phải lối đi chung và yêu cầu bà A không được trổ cửa hướng vào phần đất của bà B. Bà A nên làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của Công ty Luật TNHH SB Law. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo khoản 1 Điều 254 Bộ luật Dân sự 2015, chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Căn cứ quy định trên, trường hợp bà A là chủ sở hữu quyền sử dụng đất liền kề lối đi chung nhưng bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác (trong đó có bà B) mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, bà A có quyền yêu cầu bà B dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của bà B.

Tuy nhiên, chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua (bà A) phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền (bà B), trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Pháp luật dân sự hiện hành chưa có quy định cụ thể về mức đền bù trong trường hợp trên nên các bên có thể tự thỏa thuận. Trường hợp không thỏa thuận được có thể yêu cầu Tòa án giải quyết.

Xem thêm:

Top 05 luật sư tranh tụng tại Hà Nội