Untitled 2

Chứng minh nhãn hiệu sử dụng rộng rãi trên thế giới

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thương hiệu muốn được Cục sở hữu trí tuệ tuyên là nhãn hiệu được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đề nghị SBLAW tư vấn cụ thể:

Luật sư SBLAW trả lời: Việc chứng minh nhãn hiệu của Quý công ty đã được sử dụng rông tãi trên thế giới cũng như Việt Nam, Quý Công ty cần cung cấp các tài liệu sau:

  1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo;
  2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành;
  3. Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;
  4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu;
  5. Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
  6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu;

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn về xử lý vi phạm nhãn hiệu của luật sư SBLAW.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Khó khăn trong việc xử lý vi phạm nhãn hiệu.

Những vi phạm về sở hữu trí tuệ (IP) tại Việt Nam, bao gồm các …

Chat Zalo: 0904340664