Untitled 2

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) được kí kết tại Washington ngày 19 tháng 6 năm 1970 và trải qua hai lần sửa đổi vào năm 1979 và năm 1984.

Hiệp ước PCT được ban kí kết với mục đích hoàn thiện việc bảo hộ pháp lý các sáng chế nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế. Hiệp ước PCT gồm 68 điều, quy định các vấn đề cơ bản liên quan đến việc hợp tác sáng chế; đơn đăng kí quốc tế và tra cứu quốc tế sáng chế…

Hiệp ước PCT là cơ sở pháp lý để bảo hộ một cách hợp pháp sáng chế, thực hiện đúng trình tự, thủ tục để bảo hộ sáng chế theo đúng quy định của pháp luật quốc tế về hợp tác sáng chế.

Download Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT) tại đây: HIỆP ƯỚC HỢP TÁC SÁNG CHẾ

Xem thêm Tư vấn đăng kí sáng chế cho Việt Kiều của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thỏa ước Strasboug về phân loại sáng chế quốc tế

Thỏa ước Strasboug về phân loại sáng chế quốc tế được ban hành ngày 24 …

Chat Zalo: 0904340664