Untitled 2

Luật Chuyển giao công nghệ 2006

Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007.

Luật chuyển giao công nghệ 2006 gồm 7 chương, 61 điều quy định cụ thể về hoạt động chuyển giao công nghệ.

Nội dung chính của Luật chuyển giao công nghệ 2006 bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: bao gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đối tượng công nghệ được chuyển giao; quyền chuyển giao công nghệ…

Chương II. Hoạt động chuyển giao công nghệ: gồm nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ; phương thức chuyển giao công nghệ; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển giao công nghệ; giá cả và phương thức thanh toán…

Chương III. Dịch vụ chuyển giao công nghệ: các dịch vụ chuyển giao công nghệ; dịch vụ giám định công nghệ

Chương IV. Các biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Chương V. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ

Chương VI. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm

Chương VII. Điều khoản thi hành

Luật Chuyển giao công nghệ 2006 là cơ sở pháp lý cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong bối cảnh đất nước đang phát triển hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ.

Dowload Luật Chuyển giao công nghệ 2006 tại đây: Luat Chuyengiao Congnghe 2006

Xem thêm Đăng kí nhãn hiệu hàng hóa ở nước ngoài:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi: Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt …

Chat Zalo: 0904340664