Untitled 2

Luật Điện ảnh 2006

Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) gồm 8 chương, 55 điều quy định các vấn đề liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi, bổ sung 2009) được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Luật Điện ảnh 2006 bao gồm một số nội dung chính sau:

Chương I. Những quy định chung: quy đinh các vấn đề cơ bản về điện ảnh như phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm…

Chương II. Cơ sở điện ảnh: quy định về các cơ sở được coi là cơ sở điện ảnh; điều kiện thành lập doanh nghiệp điện ảnh

Chương III. Sản xuất phim: quy định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất phim; sản xuất phim đặt hàng; sản xuất phim truyền hình và trách nhiệm của nhà sản xuất

Chương IV. Phát hành phim: quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp phát hành phim; bán, cho thuê phim; xuất bản, nhập khẩu phim

Chương V. Phổ biến phim: quyền và nghĩa vụ của cơ sở chiếu phim; chiếu phim lưu động; quảng cáo phim…

Chương VI. Lưu chiểu phim, lưu trữ phim

Chương VII. Thanh tra và xử lý vi phạm

Chương VIII. Điều khoản thi hành

Luật điện ảnh 2006 tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động điện ảnh ở nước ta cũng như quy định trách nhiệm rõ ràng của các chủ thể thực hiện hoạt động điện ảnh.

Download Luật Điện ảnh 2006 tại đây: LuatDienanh Luatso31-LuatDienanh

Xem thêm áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới khi xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới - internet

Chính sách an ninh mạng của 1 số nước trên thế giới

Câu hỏi: EU, Mỹ, Đức, Trung Quốc là những cường quốc mạnh về an ninh …

Chat Zalo: 0904340664