Untitled 2

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi:

Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt buộc phải đăng ký Hợp đồng chuyển giao công nghệ với Bộ Khoa học và Công nghệ không?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Việc đăng kí hợp đồng chuyển giao công nghệ quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, cụ thể như sau:

“1. Hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, nhưng các bên tham gia giao kết hợp đồng có quyền đăng ký nếu có nhu cầu. Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) thay mặt các bên gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo Điều 9 Nghị định này.

  1. Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ là cơ sở để được hưởng các ưu đãi theo quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
  2. Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ theo mẫu tại Phụ lục IV của Nghị định này”.

Như vậy, việc đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với Bộ Khoa học và Công nghệ là không bắt buộc, nhưng nếu bạn có nhu cầu thì vẫn có thể đăng ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi …

Chat Zalo: 0904340664