Untitled 2

Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại gồm 3 chương, 28 điều.

Nội dung chính của Nghị định 35/2006/NĐ-CP bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng và thẩm quyền quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhượng quyền thương mại.

Chương II. Hoạt động nhượng quyền thương mại: quy định về điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại; cung cấp thông tin và hợp đồng trong nhượng quyền thương mại; đăng kí hoạt động nhượng quyền thương mại; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhượng quyền thương mại và thẩm quyền xử lý vi phạm

Chương III. Điều khoản thi hành

Nghị định 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động nhượng quyền thương mại tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Download Nghị định 35/2006/NĐ-CP tại đây: 35_2006_ND-CP_10824

Xem thêm Tư vấn nhượng quyền kinh doanh của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi: Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt …

Chat Zalo: 0904340664