Chính sách ưu đãi doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

0
112

Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ được hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học của Bộ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp…

Ngoài ra, cơ quan nhà nước xem xét công nhận quyền sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để thành lập, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó Nghị định quy định trình tự thủ tục, thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Nghị định số 76/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2018.

Tính pháp lý về đồng tiền ảo Onecoin. Trong chương trình theo dòng thời sư có ý kiến về tính pháp lý về đồng tiền ảo Onecoin Mời quý vị đón xem :