Untitled 2

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Doanh nghiệp hỏi: Tôi có quyền sở hữu g hợp pháp kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về lĩnh vực Công nghệ bảo vệ môi trường. Tôi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Mong được Luật sư tư vấn cho tôi về những việc cần làm?
Luật sư trả lời: Xin chào Quý khách hàng! Tôi xin gửi tới Quý khách hàng một số thông tin về vấn đề trên như sau:
* Căn chứ theo:
– Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
– Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Để được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức, cá nhân cần thực hiện như sau:
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp và có đủ điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ khi đáp ứng các điều kiện sau:
– Đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp thuộc các lĩnh vực:
+) Công nghệ thông tin – truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học;
+) Công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế;
+) Công nghệ tự động hoá;
+) Công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới;
+) Công nghệ vũ trụ và một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
– Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã ươm tạo và làm chủ theo quy định trên.
* Trình tự thực hiện:
– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi doanh nghiệp được thành lập.
– Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ:
+) Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
+) Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
– Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ;
+ Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng);
+ Dự án sản xuất, kinh doanh;
+ Đối với doanh nghiệp thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trong hồ sơ phải có thêm Quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
* Lệ phí: Không mất phí.
* Kết quả: Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng chuyển giao công nghệ có bắt buộc phải đăng ký?

Câu hỏi: Bên Công ty mình muốn chuyển giao công nghệ, không biết có bắt …

Chat Zalo: 0904340664