Untitled 2

Giới thiệu về Luật Quảng cáo

Giới thiệu về Luật Quảng cáo
Ngày 21 tháng 6 năm 2012 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật Quảng cáo (Luật số: 16/2012/QH13).
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16 tháng 11 năm 2001 (hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành).
Luật này gồm có 43 điều, chia thành 5 chương, quy định một số nội dung như sau:
* Luật này quy định về: Hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo;…;
* Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo:
– Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo;
– Nội dung quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo;
– Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo;
– Hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
– Quy định về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo;
– Quy định về Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo: Hội đồng Trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ xem xét và đưa ra kết luận…;
– Quy định nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo;
– Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo;
* Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo:
– Quyền, nghĩa vụ của người quảng cáo;
– Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
– Người phát hành quảng cáo;
– Nười cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo và người tiếp nhận quảng cáo…;
– Bổ sung thêm một đối tượng mới là Người tiếp nhận quảng cáo và quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ …;
* Về hoạt động quảng cáo như:
– Phương tiện quảng cáo, yêu cầu về nội dung quảng cáo;
– Quảng cáo trên báo chí, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác;
– Quảng cáo trên các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác;
– Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo và phương tiện giao thông;
– Quảng cáo trong trường trình văn hóa, thể thao, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tổ chức sự kiện, đoàn người thực hiện quảng cáo, vật thể quảng cáo;
– Quy hoạch quảng cáo ngoài trời;
* Quy định về quảng cáo có yếu tố nước ngoài:
– Quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;
– Hợp tác đầu tư nước ngoài trong hoạt động quảng cáo;
– Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam.
Quý khác hàng có thể tải Luật này tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664