Untitled 2

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế được thông qua ngày 28 tháng 04 năm 1977 và được sửa đổi bổ sung ngày 26 tháng 9 năm 1980.

Hiệp ước Budapest gồm 4 chương, 20 điều quy định về các nội dung cơ bản như việc công nhận và tính hiệu lực của việc nộp lưu chủng vi sinh; các hạn chế về xuất khẩu và nhập khẩu; cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ quan có thẩm quyền công nhận quốc tế và một số quy định khác liên quan đến quy chế thành viên của hiệp ước.

Hiệp ước Budapest tạo cơ sở pháp lý cho việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế một cách hợp pháp, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế.

Download Hiệp ước Budapest tại đây: Hiệp-ước-Budapest-EN

Xem thêm Ngăn chặn hành vi vi phạm sáng chế và kiểu dáng công nghiệp:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664