Untitled 2
Nhiều đơn vị tư vấn là các công ty chứng khoán, công ty luật... bận rộn với các hợp đồng tư vấn M&A

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ

Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) do tổ chức thương mại thế giới (WTO) ban hành ngày 15 tháng 4 năm 1994.

Hiệp định TRIPs gồm 73 điều, chia làm 7 phần quy định về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Nội dung chính của Hiệp định TRIPs bao gồm:

Phần I. Các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản: quy định về các nguyên tắc cơ bản trong hợp tác sở hữu trí tuệ như chế độ đãi ngộ quốc gia (NT), đối xử tối huệ quốc (MFN) là những nguyên tắc cơ bản không phân biệt đối xử giữa các quốc gia thành viên của WTO.

Phần II. Các tiêu chuẩn liên quan đến khả năng đạt được, phạm vi và việc sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ: quy định về bản quyền và các quyền có liên quan; nhãn hiệu hàng hóa; chỉ dẫn địa lý; kiểu dáng công nghiệp; sáng chế; thiết kế bố trí mạch tích hợp; bảo hộ thông tin bí mật

Phần III. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ: quy định về các nghĩa vụ chung; các thủ tục và các biện pháp chế tài dân sự và hành chính; các thủ tục hình sự…

Phần IV. Các thủ tục để đạt được và duy trì các quyền sở hữu trí tuệ, thủ tục liên quan theo yêu cầu của các bên liên quan

Phần V. Ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp

Phần VI. Các điều khoản chuyển tiếp

Phần VII. Các quy định về cơ chế, điều khoản cuối cùng

Hiệp định TRIPs là một trong những hiệp định quan trọng của WTO quy định về sở hữu trí tuệ, là cơ sở pháp lý cho các quốc gia thực hiện các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ theo đúng nguyên tắc và mục tiêu của WTO.

Download Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ tại đây: HiepdinhTRIPS

Xem thêm Vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Cần một giải pháp đột phá chống vi phạm bản quyền truyền hình trên internet

Trong môi trường số, chúng ta không chỉ thuần túy phải giải quyết các vấn …

Chat Zalo: 0904340664