Untitled 2

Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ được thông qua ngày 31 tháng 1 năm 1958 và được sửa đổi ngày 28 tháng 9 năm 1979.

Hiệp định Lisbon gồm 18 điều quy định về các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ tên gọi xuất xứ; điều kiện của một tên gọi xuất xứ; các cơ quan có thẩm quyền thực hiện chức năng đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ; thời hạn bảo hộ tên gọi xuất xứ…

Những quy định trong Hiệp định Lisbon tạo cơ sở pháp lý, quy định trình tự đăng kí quốc tế tên gọi xuất xứ để các chủ thể bảo hộ quyền sở hữu của mình đối với tên gọi xuất xứ, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống các điều ước quốc tế.

Các bạn có thể tải Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ tại đây: Hiep dinh lisbon

Xem thêm Trao đổi về tên thương mại và nhãn hiệu của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664