Untitled 2

Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới

Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới được thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1961 và trải qua 3 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 1972, 1978 và 1991.

Công ước gồm 10 chương, 42 điều quy định các nội dung cơ bản như điều kiện để công nhận quyền của nhà tạo giống; đơn yêu cầu công nhận quyền của nhà tạo giống; phạm vi quyền của nhà tạo giống; hủy bỏ và đình chỉ quyền của nhà tạo giống…

Những quy định của Công ước nhằm mục đích bảo hộ đối với các chủ sở hữu giống cây trồng mới và những thủ tục hợp lệ cần tiến hành khi bảo hộ giống cây trồng mới, góp phần  minh bạch hóa các quy định của pháp luật quốc tế liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Download Công ước quốc tế về Bảo hộ giống cây trồng mới tại đây: ConguocquocteBaohogiongcaytrongmoi

Xem thêm Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664