Untitled 2

Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới

Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (công ước Stockholm) được kí kết tại Stockholm ngày 14 tháng 7 năm 1967 và được sửa đổi bổ sung ngày 28 tháng 9 năm 1979. Công ước Stockholm gồm 21 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, thành viên của WIPO, cơ cấu tổ chức của WIPO và một số điều khoản khác. Công ước là cơ sở thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Trên cơ sở này, tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) ra đời và đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật quốc tế.

Các bạn có thể download Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tại đây: Convention Establishing the world intellectual property organization

Xem thêm Đăng kí bảo hộ quyền tác giả phần mềm:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664