Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp

0
602

Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp được ban hành ngày 06 tháng 11 năm 1925.

Thỏa ước quy định về quyền đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp với các nội dung cơ bản như hiệu lực pháp lý của đăng kí, những trường hợp từ chối bảo hộ bởi Cơ quan quốc gia; thời hạn bảo hộ và các khoản phí đăng kí… Những quy định này nhằm mục đích bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho các chủ thể đăng kí và tạo cơ sở pháp lý cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Thỏa ước La-hay dành cho chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp khả năng đạtđược sự bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp của họ ở nhiều nước bằng cách nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO một đơn duy nhất bằng một ngôn ngữ duy nhất, với một khoản phí bằng một loại tiền duy nhất (franc Thụy Sỹ), Thỏa ước La-hay cũng đơn giản hóa tối đa việc quản lý tiếp theo đối với kiểu dáng công nghiệp, do có thể ghi nhận những sự thay đổi về sau hoặc gia hạn đơn nộp lưu thông qua một thủ tục đơn giản duy nhất với Văn phòng quốc tế của WIPO.

Download Thỏa ước Lahay về đăng kí quốc tế kiểu dáng công nghiệp tại đây: Lahaykieudangcongnghiep

Xem thêm Bảo hộ thương hiệu nổi tiếng :