Untitled 2

Luật xuất bản 2012

Luật xuất bản 2012 được ban hành thay thế luật xuất bản 2004 với 6 chương, 54 điều và được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012, bắt đầu có hiệu lực ngày 1 tháng 7 năm 2013. Nội dung chính của Luật xuất bản 2012 bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: bao gồm những quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vị trí, mục đích của hoạt động xuất bản; những hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản…

Chương II. Lĩnh vực xuất bản: quy định những vấn đề liên quan đến điều kiện thành lập xuất bản; cấp đổi giấy phép thành lập xuất bản; quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản; đăng kí xuất bản và xác nhận đăng kí xuất bản…

 Chương III: Lĩnh vực in xuất bản phẩm: quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến hoạt động in xuất bản phẩm; điều kiện nhận in xuất bản phẩm…

Chương IV. Lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm: quy định những vấn đề liên quan đến hoạt động phát hành xuất bản phẩm như đăng kí hoạt động phát hành xuất bản phẩm; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh…

Chương V. Xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử: điều kiện xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử; cách thức thực hiện….

Chương VI. Điều khoản thi hành

Từ khi có hiệu lực, Luật xuất bản đã đóng vai trò quan trọng trong hoạt động xuất bản nhằm mục đích thu lợi nhuận hoặc không nhằm mục đích lợi nhuận. Luật xuất bản với mục đích đảm bảo khung pháp lý cho hoạt động trong lĩnh vực xuất bản sẽ ngày càng phát huy tác dụng, đặc biệt trong tình hình hội nhập hiện nay.

Download Luật xuất bản 2012 tại đây: luatxuatban_2012

Xem thêm Cải cách thủ tục hành chính thuế:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664