Untitled 2
Thừa kế

Luật Thương mại 2005

Luật Thương mại 2005 gồm 9 chương, 324 điều, được Quốc Hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006. Luật Thương mại 2005 được ban hành thay thế Luật thương mại 1997 để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, là tiền đề để Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) trong thời kì đó.

Luật Thương mại 2005 bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

Chương I. Những quy định chung: quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại…

Chương II. Mua bán hàng hóa: quy định các vấn đề cơ bản liên quan tới hoạt động mua bán hàng hóa; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động mua bán hàng hóa..

Chương III. Cung ứng dịch vụ: các vấn đề liên quan tới hoạt động cung ứng dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cung ứng dịch vụ…

Chương IV. Xúc tiến thương mại: các hoạt động như khuyến mại, quảng cáo, trưng bày giới thiệu sản phẩm, hội trợ triển lãm thương mại

Chương V. Các hoạt động trung gian thương mại: bao gồm đại diện cho thương nhân, môi giới thương mại, ủy thác mua bán hàng hóa, đại lý thương mại.

Chương VI. Một số hoạt động thương mại cụ thể khác: gia công trong thương mại; đấu giá hàng hóa; đấu thầu hàng hóa dịch vụ; dịch vụ logistics; nhượng quyền thương mại…

Chương VII. Chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp trong thương mại

Chương VIII. Xử lý vi phạm pháp luật về thương mại

Chương IX. Điều khoản thi hành

Download Luật Thương mại 2005 tại đây: Luat Thuong mai 2005

Xem thêm Điều kiện kinh doanh theo Luật đầu tư 2014:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi - internet

Nguyên tắc thực hiện khuyến mãi

Câu hỏi: Tôi là Hương. Quý công ty cho tôi hỏi, pháp luật quy định …

Chat Zalo: 0904340664