Untitled 2

Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Luật Sở hữu trí tuệ 2005 gồm 18 chương, 222 điều chia làm 6 phần, quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong các khía cạnh cơ bản như quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng.

Cụ thể, các nội dung cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm:

Phần I. Những quy định chung: quy định những vấn đề cơ bản như phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; giới hạn quyền sở hữu trí tuệ…

Phần II. Quyền tác giả và các quyền liên quan: điều kiện bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan; nội dung, giới hạn quyền, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; chuyển giao quyền…

Phần III. Quyền sở hữu công nghiệp: bao gồm các quy định về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, bí mật kinh doanh, thiết kế bố trí và các quy định khác như chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp…

Phần IV. Quyền đối với giống cây trồng: bao gồm các quy định về điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng; xác lập quyền đối với giống cây trồng…

Phần V. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Phần VI. Điều khoản thi hành

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 được ban hành và phát huy tác dụng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết tham gia trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế, góp phần phát triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Download Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi tại đây: Luat So huu tri tue 2005 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi

Xem thêm Đăng kí bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664