Untitled 2
buôn bán đồ chơi kích dục

Luật Quảng cáo 2012

Luật Quảng cáo 2012 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế cho Pháp lệnh quảng cáo 2001. Luật Quảng cáo 2012 gồm 5 chương, 43 điều quy định chi tiết về hoạt động quảng cáo.

Nội dung chính của Luật Quảng cáo 2012 bao gồm:

Chương I. Những quy định chung: những quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo; những hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo…

Chương II. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo

Chương III. Hoạt động quảng cáo: các quy định về phương tiện quảng cáo, yêu cầu về nội dung, điều kiện quảng cáo; quảng cáo trên báo chí, phương tiện điện tử…

Chương IV. Quảng cáo có yếu tố nước ngoài

Chương V. Điều khoản thi hành

Luật Quảng cáo được ban hành tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể tiến hành hoạt động quảng cáo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ pháp luật về thương mại nói chung và pháp luật quảng cáo nói riêng.

Download Luật Quảng cáo 2012 tại đây: luat-quang-cao

Xem thêm Giải pháp an toàn khi tham gia thương mại điện tử :

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ NÓI GÌ VỀ VIỆC HÀ GIANG CẤM ĐƯA ONG NGOẠI VÀO ĐỊA BÀN

Lấy lý do sản phẩm mật ong bạc hà Mèo Vạc đã được cấp chứng …

Chat Zalo: 0904340664