Untitled 2
Tư vấn kiểu dáng công nghiệp

Luật sư tư vấn kiểu dáng công nghiệp cho bao bì sản phẩm

Q: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất bao bì, cần bảo hộ một mẫu bao bì mới, đề nghị công ty luật tư vấn về giá và thủ tục?

A: SBLAW là đại diện sở hữu trí tuệ, tư vấn cho khách hàng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi thực hiện các công việc có nội dung sau: 

I . CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

 • Tư vấn thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam trước khi nộp đơn;
 • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam để KHÁCH HÀNG ký;
 • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam;
 • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho KHÁCH HÀNG về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Việt Nam);
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
 • Nhận Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và giao cho KHÁCH HÀNG khi nhận được Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp từ Cục sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp sau khi đã được bảo hộ;
 • Cập nhật ngày hiệu lực của Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở KHÁCH HÀNG gia hạn Bằng độc quyền đúng thời hạn.

II. KIỂU DÁNG ĐĂNG KÝ:

Kiểu dáng cần đăng ký được cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể về ảnh, phương án bảo hộ, bản mô tả.

III. CHI PHÍ ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

TT

Nội dung công việc

Phí Nhà nước

Phí dịch vụ

1

Phí đăng ký 01 kiểu dáng công nghiệp  có 1 phương án

720.000

5.280.000

                                                                     TỔNG:

6.000.000

Bằng chữ: Sáu triệu đồng chẵn.

Ghi chú:

 • Phí trên đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ nhưng chưa bao gồm lệ phí cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.
 • Phí trên chưa bao gồm phí phát sinh trong trường hợp Đơn bị từ chối do không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ (nếu có), phải nộp đơn khiếu nại với Cục SHTT. Phí này sẽ được thông báo sau dựa trên từng vụ việc cụ thể dựa trên mức độ phức tạp của từng vụ việc cụ thể.
 • Phí trên chưa bao gồm 5% VAT

IV. THỜI HẠN THANH TOÁN

Đợt thanh toán và nội dung thanh toán

Thời điểm thanh toán

Số tiền thanh toán (VNĐ, đã có VAT)

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Ngay sau khi ký Hợp đồng

6.300.000

V. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

–  Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

–  Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu của SBLAW).

–  Tên và địa chỉ của tác giả kiểu dáng công nghiệp

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664