Untitled 2

Luật sư SBLAW tư vấn cho tác giả Hàn Quốc đăng ký thành công kiểu dáng tại Việt Nam.

SBLAW vui mừng thông báo, luật sư sở hữu trí tuệ của chúng tôi đã đăng ký thành công kiểu dáng công nghiệp cho tác giả Ji Yong Tak (KR) có địa chỉ tại 213-3 Chojung Maneul . Dong A ATP 321-1703 Yong Dong- Dong. Gae Yang-Ku Incheon, Korea.

Nội dung đơn đăng ký như sau:

Đơn đăng ký kiểu dáng 3-2013-01755

Tên kiểu dáng thiết bị chia lửa

Quyết định cấp số 15271/QĐ-SHTT ngày 12/03/2015.

Xem chi tiết:  Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thiết bị chia lửa

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thông báo về các khóa đào tạo từ xa DL101 “Tổng quan về Sở hữu trí tuệ” của WIPO

Hằng năm, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) triển khai các khóa …

Chat Zalo: 0904340664