Untitled 2

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Xin Luật sư có thể tư vấn cho tôi về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở?
Luật sư trả lời: Tại điều 171 của Luật nhà ở 2014 đã quy định về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở như sau:
– Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 170 của Luật này thì ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công còn phải có thêm các giấy tờ quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này.
– Đối với trường hợp quyết định chủ trương đầu tư theo Luật đầu tư thì ngoài hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư còn phải có các giấy tờ sau đây:
+) Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương dự án xây dựng nhà ở, trong đó nêu rõ cơ sở pháp lý, các nội dung cần chấp thuận và lý do đề nghị chấp thuận;
+) Bản vẽ quy hoạch chi tiết khu vực có dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Mời Quý vị xem thêm nội dung tư vấn của luật sư SBLAW về vấn đề này:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664