Untitled 2

Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi biết quy định của Luật nhà ở 2014 về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở?
Luật sư trả lời: Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở đã được quy định cụ thể tại điều 170 của Luật nhà ở 2014 như sau:
– Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ bằng vốn đầu tư công thì trước khi lập, phê duyệt dự án, việc quyết định chủ trương đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công.
+) Trường hợp dự án đầu tư bằng nguồn vốn trung ương thì phải có ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng; trường hợp dự án đầu tư bằng nguồn vốn địa phương thì phải có ý kiến thẩm định của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664