Untitled 2
dieu le cong ty

Luật sư có thể cho chúng tôi biết nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Luật 2014

Luật sư trả lời : Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là một yêu cầu về  hình thức pháp lý vô cùng quan trong khi đăng ký kinh doanh.

Để tạo thuận lợi cho việc đảm bảo tính hợp lý về nội dung trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Luật doanh nghiệp quy định:

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1 .Tên doanh nghiệp.

2 . Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;số điện thoại, số fax, thư điện tử( nếu có)

3 .Ngành nghề kinh doanh.

4 .Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

5 .Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại  cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.

6 .Thông tin đăng ký thuế .

7 .Số lượng lao động .

8 .Họ, tên, chữ kỹ, địa chỉ thường trú , quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.

9 .Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Như vậy,  Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh cần phải đáp ứng 9 yêu cầu trên  mới đảm bảo tính hợp lệ theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664