Untitled 2
ho so dang ky doanh nghiep

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các loại hình doanh nghiệp bao gồm những giấy tờ nào?

Luật sư có thể cho chúng tôi biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của  các loại hình doanh nghiệp  theo Luật doanh nghiệp 2014 bao gồm những gì?

Luật sư trả lời:Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là một yêu cầu pháp lý bắt buộc khi tiến hành đăng ký kinh doanh.

Mỗi loại hình doanh nghiệp khi tiến hành đăng ký doanh sẽ có những yêu cầu khác nhau về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.Để tạo thuận lợi cho chủ doanh nghiệp trong việc đảm bảo tính hợp pháp của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Luật doanh nghiệp quy định như sau:

I.  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2.  Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu  hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

II.  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

1.  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2.  Điều lệ công ty.

3.  Danh sách thành viên.

4. Bản sao, Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ  chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

III. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

1.  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2.  Điều lệ công ty.

3.  Danh sách thành viên.

4.  Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền ;Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người địa diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;

c) Giấy chứng nhân đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

IV.  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

1.  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2.  Điều lệ công ty.

3.  Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4.  Thẻ sao các giấy tờ sau đây:

a ) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b ) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài kiệu tương đương khác của tổ chức  và văn bản ủy quyền;Thẻ căn cước công dân , Giấy chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền  của cổ đông sáng lập  và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c ) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Như vậy, với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu riêng về hồ sơ đăng ký kinh doanh, vấn đề quan trọng là chủ đầu tư phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664