Untitled 2

Nghị định 93/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016 Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm bao gồm 4 chương, 16 điều và một phụ lục.

Nội dung chính của Nghị định 93/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện hoạt động của cơ sở sản xuất mỹ phẩm
  • Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  • Thẩm quyền, hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  • Trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
  • Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 nhằm đảm bảo cho các thủ thể thực hiện hoạt động sản xuất mỹ phẩm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Download Nghị định 93/2016/NĐ-CP tại đây: 93.signed

Xem thêm Tư vấn mua công ty phân phối của Luật sư SBLaw:

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664