Untitled 2

Nghị định 87/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nghị định 87/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1 tháng 7 năm 2016 gồm 4 chương, 16 điều và một phụ lục Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Nội dung chính của Nghị định 87/2016/NĐ-CP bao gồm:

  • Điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm
  • Trình tự cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm
  • Điều kiện nhập khẩu mũ bảo hiểm
  • Điều kiện phân phối mũ bảo hiểm

Nghị định 87/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 nhằm đảm bảo cho các chủ thể thực hiện kinh doanh mũ bảo hiểm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Download Nghị định 87/2016/NĐ-CP tại đây: 87.signed

Xem thêm Cấp và sử dụng giấy phép lái xe quốc tế:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664