Untitled 2
Home / Bản tin công ty / Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho trường đại học nước ngoài tại Việt Nam.
tải xuống (3)

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho trường đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 27 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho trường Đại học Wolverhampton, Vương Quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Văn phòng đại diện của Đại học Wolverhampton có chức năng thúc đẩy hoạt động hợp tác với các trường Đại học Việt Nam, tổ chức hoạt động giao lưu, tư vấn, trao đổi thông tin và hoạt động chuyên đề, triển lãm giáo dục nhằm giới thiệu Đại học Wolverhampton, đôn đốc thủc đẩy các thỏa thuận hợp tác với các trường đại học Việt Nam.

Đây là một dự án mà SBLAW tư vấn và xin Giấy phép ngay từ đầu.

Tin nổi bật

FullSizeRender (5)

TRỤC LỢI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ, VÌ SAO?

Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2016, quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y …

Chat Zalo: 0904340664