Home / Tag Archives: luật thương mại

Tag Archives: luật thương mại

Hoạt động đại diện cho thương nhân

Thông tư số 04/2014/TT-NHNN

Luật thương mại quy định về hoạt động đại diện cho thương nhân như sau: 1. Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của …

Đọc thêm

Hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định của Luật thương mại.

Hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định của Luật thương mại.

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch …

Đọc thêm

Hoạt động quảng cáo thương mại.

Hoạt động quảng cáo thương mại.

Luật thương mại quy định về quảng cáo thương mại như sau: Quảng cáo thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình. Quyền quảng cáo thương mại 1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, …

Đọc thêm

Hoạt động khuyến mại theo quy định của Luật thương mại.

102831_tpp-viet-nam-australia

Luật thương mại quy định về hoạt động khuyến mại như sau: 1. Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. 2. Thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân thuộc một …

Đọc thêm

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ.

hop-dong-vo-hieu-toan-bo

Luật thương mại quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ như sau: Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau đây: 1. Cung ứng các dịch vụ và thực hiện những công việc có liên …

Đọc thêm

Hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật thương mại.

Hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật thương mại.

Luật thương mại quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật thương mại như sau: Hình thức hợp đồng dịch vụ 1. Hợp đồng dịch vụ được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. 2. Đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà …

Đọc thêm

Thương nhân theo quy định của Luật thương mại

5

1. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. 2. Thương nhân có quyền hoạt động thương mại trong các ngành nghề, tại các địa bàn, dưới các hình thức và theo các phương thức mà pháp …

Đọc thêm

Giới thiệu Luật thương mại Việt Nam

Giới thiệu Luật thương mại Việt Nam.

Luật thương mại Việt Nam có phạm vi điều chỉnh như sau: 1. Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664