Untitled 2

Xuất khẩu phần mềm từ Việt Nam ra nước ngoài.

Doanh nghiệp hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất phần mềm, chúng tôi muốn hỏi quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này?

Luật sư trả lời: Các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về xuất khẩu phần mềm, license phần mềm được quy định rải rác ở rất nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm Bộ luật dân sự năm 2005, Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 và các nghị định, thông tư, công văn hướng dẫn.

Theo quy định của Luật thương mại Việt Nam năm 2005 (khoản 1, Điều 28), xuất khẩu là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Phần mềm là một hàng hóa cụ thể, vì vậy, việc xuất khẩu phần mềm sẽ căn cứ vào các quy định nêu trên.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

mở chi nhanh công ty

Thủ tục mở chi nhánh của công ty đấu giá

Luật sư tư vấn của công ty luật TNHH SB Law sau đây xin được …

Chat Zalo: 0904340664