Quy định về cấp bậc hàm cao nhất hiện nay trong lực lượng CAND chưa phù hợp với thực tiễn

0
276

ANTD.VN – Theo các chuyên gia pháp lý việc thay đổi điều kiện xét thăng cấp bậc hàm trong công an, bổ sung vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng trong Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi là cần thiết và hợp lý.

Quy định hiện hành về cấp bậc hàm cao nhất của sĩ quan CAND chưa phù hợp

Quy định về việc xét phong, thăng cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an hiện đang quy định tại Điều 22 Luật Công an nhân dân năm 2018. Theo đó, khoản 4 Điều 22 Luật này quy định về điều kiện tuổi như sau:

Tuổi của sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng không quá 57; trường hợp cao hơn khi có yêu cầu theo quyết định của Chủ tịch nước.

Theo quy định này, tuổi để xét thăng từ Đại tá lên Thiếu tướng là không quá 57 mà tuổi phục vụ cao nhất của cấp Tướng là 60 tuổi nên để được thăng từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác.

Do đó, đồng thời với đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân cần phải đề xuất sửa Luật Công an nhân dân theo hướng sửa đổi, bổ sung tuổi xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Vì đề xuất lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ không cố định nên không quy định cụ thể độ tuổi tối đa để xét thăng cấp bậc hàm. Do đó, khoản 1 Điều 1 dự thảo đã sửa đổi “sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định”.

Về tiêu chí thăng cấp bậc hàm Tướng trước hạn, hiện chưa có văn bản hướng dẫn thi hành áp dụng với chiến sĩ công an lập thành tích đặc biệt xuất sắc có cấp bậc hàm cấp Tướng mà chỉ quy định với cấp Tá trở xuống.

Quy định về cấp bậc hàm cao nhất hiện nay trong lực lượng CAND chưa phù hợp với thực tiễn ảnh 1

Thay đổi điều kiện xét thăng cấp bậc hàm trong công an là cần thiết

Do đó, dự thảo đã đề xuất sửa Luật Công an nhân dân theo hướng Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn lập thành tích đặc biệt xuất sắc để xét thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Đồng thời, Dự thảo cũng bổ sung 6 vị trí có cập bậc hàm cao nhất là cấp Tướng gồm 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Phân tích về nội dung trên, luật sư Nguyễn Thanh Hà – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, hiện nay quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND chưa phù hợp với thực tiễn.

Luật CAND quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng. Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Cần thiết bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng

Khoản 4 Điều 22 Luật CAND quy định, tuổi để xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải không quá 57 tuổi; trong khi đó, hạn tuổi phục vụ cao nhất của cấp Tướng là 60 tuổi; như vậy, sĩ quan được thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Do đó, nếu tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan CAND thì cũng phải sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên.

“Việc Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 theo hướng quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác, trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định là hoàn toàn hợp lý” – luật sư Thanh Hà nhận định.

Còn về việc bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, theo luật sư Thanh Hà, căn cứ đề nghị bổ sung 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội là do hiện nay, Bộ Công an có một đồng chí Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này.

Theo đó, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng: Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 25 theo hướng tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nguồn:https://www.anninhthudo.vn/quy-dinh-ve-cap-bac-ham-cao-nhat-hien-nay-trong-luc-luong-cand-chua-phu-hop-voi-thuc-tien-post529885.antd