Untitled 2
Home / Tư vấn luật / Tư vấn luật đất đai / Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất - internet

Tư vấn điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Câu hỏi: Tôi là Hiệp, ở Phú Thọ. Tôi có nhận chuyển nhượng thửa đất ruộng nhưng chưa được chính quyền địa phương xác nhận vì thửa đất này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng tôi hai gia đình viết tay. Như vậy, giao dịch trên có hợp pháp không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 179 Luật đất đai năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất như sau:

“Điều 179. Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức; đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất; đất nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

c) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; …”.

Theo quy định trên, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật nhưng phải đáp ứng quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Do đó, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và bên chuyển nhượng là chưa hợp pháp.

Tin nổi bật

Cho thuê đất vườn làm nhà xưởng có được không_sblaw

Cho thuê đất vườn làm nhà xưởng có được không?

Câu Hỏi: Kính chào Luật sư, nhà em có một mảnh đất hiện tại không …

Chat Zalo: 0904340664