Untitled 2
Home / Tin tức / Tin pháp luật / Bản tin pháp luật / Ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư
Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài
Thay đổi địa chỉ hoạt động chi nhánh công ty nước ngoài

Ưu đãi mới dành cho nhà đầu tư

Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg  của Thủ tướng chính phủ: Ban hành quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Ngày 14 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số 03/2014/QĐ-TTg  về quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2014.

Đối tượng được hưởng quy chế này ngoài  cơ quan quản lý nhà nước; tổ chức, cá nhân được cơ quan  Nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện hoạt động đầu tư còn có tổ chức cá nhân thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài mà không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.

Theo đó các tổ chức doanh nghiệp nhà đầu tư sẽ được hỗ trợ trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư bên cạnh việc được đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

Nhà nước đặc biệt khuyến khích các hoạt động xúc tiến có tính liên ngành, liên nghề cũng như có sự huy động của nguồn lực xã hội để tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao chất lượng dự án đầu tư.

Để tìm hiểu chi tiết các quy chế của quyết định số 03/2014/QĐ-TTg, Quý khách có thể download theo đường link sau

 

Tin nổi bật

nguồn internet

Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin

Đây là 1 trong những nội dung tiêu biểu của Nghị định 13/2018/NĐ-CP quy định …

Chat Zalo: 0904340664