Untitled 2
Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

Mẫu hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị thi công

Hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị thi công là hợp đồng mà trong đó các bên thỏa thuận về những nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình một bên cho bên còn lại thuê thiết bị thi công.

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp đồng nguyên tắc cho thuê thiết bị thi công để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

( V/v Cho thuê thiết bị thi công)

Số : ……/16/HĐNT-CT

 

  • Căn cứ Luật Thương Mại – Quốc Hội ban hành ngày 27/06/2005 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
  • Căn cứ hồ sơ mời thầu gói thầu “…………………”, công trình”………………………….”;
  • Căn cứ khả năng cung ứng của bên B và nhu cầu của bên A.

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ….., tại …………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A: (BÊN MUA)           …………………………………………………………………………….

Địa chỉ                    : ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại               : …………………                              Fax     : …………………

Mã số thuế              : …………………

Đại diện                  : Ông …………………                       Chức vụ: Giám đốc

BÊN B: (BÊN BÁN)           ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ                    : ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại               : …………………                              Fax     : …………………

Mã số thuế              : …………………

Đại diện                  : Ông …………………                       Chức vụ: Giám đốc

Bên A và Bên B thống nhất các nội dung và điều khoản như sau:  

ĐIỀU 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC 

Bên B đồng ý cho Bên A thuê thiết bịđể thực hiện Gói thầu …………………….. thuộc công trình………………………………………. tại địa điểm: …………………………… trong trường hợp Bên A được trúng thầu, cụ thể như sau :

Stt Tên thiết bị ĐVT Số lượng
1      
2      

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

–  Giá thuê thiết bị: Giá được tính theo thời điểm thi công.

–  Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

  1. Trách nhiệm bên A

–  Thanh toán theo Điều 2.

–  Giữ gìn thiết bị của bên B sau khi bàn giao, không để mất mát, hư hỏng. Trong trường hợp mất hoặc hư hỏng bên A phải bồi thường giá trị thực của thiết bị.

–  Khi có sự cố xảy ra bên A phải  báo cho bên B để kịp thời giải quyết.

  1. Trách nhiệm bên B

–  Giao thiết bị đúng hạn, đạt yêu cầu kỹ thuật về chất lượng và yêu cầu về an toàn của bên A kèm theo bản sao hóa đơn mua xe, hoặc giấy kiểm định xe, hoặc giấy chứng nhận đăng ký xe.

– Trong trường hợp nếu thiết bị không đúng yêu cầu của bên A thì bên B cần hoán đổi cho phù hợp và chịu toàn bộ chi phí phát sinh.

–  Cấp hóa đơn tài chính cho bên A theo đúng số lượng đã thuê và hóa đơn phải hoàn toàn hợp lệ và hợp lý.

–  Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của các hóa đơn chứng từ khi xuất cho bên A.

ĐIỀU 4:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

–    Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

–   Nếu có thay đổi phát sinh sẽ được bàn bạc thống nhất giữa hai bên và phải được bổ sung, điều chỉnh bằng văn bản hoặc lập phụ lục hợp đồng có xác nhận của hai bên.

–  Những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng này nếu giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên không được thì thống nhất đưa ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền giải quyết.

–   Sau khi các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng mua bán trên coi như đã được thanh lý.

–   Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản.

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư quốc tế

Công ty luật TNHH SB Law giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác đầu tư …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo: 0904340664