Untitled 2

THUẾ NHÀ THẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Theo đó:

Việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của bên nước ngoài là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu nhưng không là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyểnquyền sử dụng nhãn hiệu áp dụng các chính sách thuế sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10% (xem Khoản 3 Điều 7 và Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính).

Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thuế suất là 10% (theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (theo phương pháp trực tiếp).

Mời Quý vị xem nội dung tư vấn nhãn hiệu của luật sư SBLAW trên truyền hình:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Infographic: Đăng ký nhãn hiệu

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân hiểu về thủ tục đăng …

Chat Zalo: 0904340664