Tư vấn pháp luật thuế

21Hệ thống thuế của Việt Nam rất đồ sộ và phức tạp, các luật thuế được thay đổi thường xuyên. Các luật sư và chuyên gia tư vấn của SBLAW có nhiều kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực thuế. Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thuế, cụ thể như sau:

– Tư vấn cho khách hàng về các quy định của pháp luật liên quan đến thuế, như các vấn đề về thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, , thuế xuất – nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài và các luật thuế khác.

– Tư vấn về chính sách thuế của Chính phủ Việt nam; lộ trình thực hiện tăng – giảm thuế theo cam kết của Việt nam trong các hiệp định thuế quan đa phương và song phương, hiệp định tránh đánh thuế hai lần, cam kết WTO

– Tư vấn cho khách hàng về hệ thống thuế của Việt nam cũng như danh mục các điều kiện được hưởng các ưu đãi về thuế đối với các dự án đầu tư và các giao dịch kinh doanh.