Home / Tag Archives: tranh chấp

Tag Archives: tranh chấp

Tranh chấp về phí bảo trì chung cư

Phí bảo trì chung cư

Câu hỏi: Dù Nghị định 99/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/12/2015) có quy định rất rõ về vấn đề phí bảo trì chung cư, nhưng những tranh cãi vẫn liên tục nổ ra xung quanh câu chuyện này. Dưới góc nhìn của ông, phải chăng đang có những “lỗ hổng” trong quá trình thực thi các quy định pháp lý? …

Đọc thêm

Nhiệm vụ quyền hạn của Thẩm phán

NV-QH tham phan

  Trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án theo thủ tục Tố tụng dân sự thì Thẩm phán thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1. Tiến hành lập hồ sơ vụ án. 2. Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. 3. Quyết định đình chỉ hoặc tạm đình …

Đọc thêm

Những tranh chấp về lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tranh chap ld

 Khi phát sinh tranh chấp lao động trong quan hệ lao động giữa các bên thì những tranh chấp sau đây thuộc thẩm quyền của Tòa án: 1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động mà Hội đồng hòa giải lao động cơ sở, hòa giải viên lao động của cơ …

Đọc thêm

Hình thức thỏa thuận Trọng tài

12

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập dưới các hình thức sau: 1. Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng. 2. Thoả thuận trọng …

Đọc thêm

Luật áp dụng giải quyết tranh chấp ở Trọng tài

Trong quá trình giải quyết tranh chấp theo thủ tục Trọng tài thì luật được áp dụng để giải quyết được quy định như sau: 1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp. 2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước …

Đọc thêm

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.

trong tai

Các tranh chấp được giải quyết bằng hình thức Trọng tài cần đáp ứng các điều kiện sau: 1. Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. 2. Trường hợp một bên tham gia thoả thuận …

Đọc thêm

Chat Zalo: 0904340664