Untitled 2
Phí bảo trì chung cư
Phí bảo trì chung cư

Tranh chấp về phí bảo trì chung cư

Câu hỏi: Dù Nghị định 99/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ 10/12/2015) có quy định rất rõ về vấn đề phí bảo trì chung cư, nhưng những tranh cãi vẫn liên tục nổ ra xung quanh câu chuyện này. Dưới góc nhìn của ông, phải chăng đang có những “lỗ hổng” trong quá trình thực thi các quy định pháp lý? Theo ông, cần phải giải quyết vấn đề này như thế nào?

Trả lời:
Tôi quan sát thấy tranh cãi chủ yếu xoay quanh việc quản lý và vận hành Phí bảo trì này. Văn bản luật quy định rất rõ là trong hợp đồng mua bán giữa chủ đầu tư và người mua thì người mua có nghĩa vụ nộp 2% phí bảo trì. Nên giá bán nhà là đã bao gồm phí bảo trì rồi. Chủ đầu tư phải quản lý riêng phần phí bảo trì này, bàn giao lại cho Ban quản trị nhà chung cư khi Ban quản trị được lập. Ban quản trị tiếp tục quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì theo Quy chế được thông qua.
Việc thực hiện không đúng không phải lỗ hổng của Luật mà là do khâu thực thi.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664