Untitled 2
Nghiệp vụ vận hành nhà chung cư
Nghiệp vụ vận hành nhà chung cư

Đăng ký kinh doanh cho nghiệp vụ vận hành nhà chung cư

Câu hỏi: Thông tư 02/2016/TT-BXD quy định, để được kinh doanh nghiệp vụ vận hành nhà chung cư, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là một pháp nhân hoạt động theo quy định Luật Doanh nghiệp hoặc Luật Hợp tác xã, có đăng ký chức năng quản lý vận hành nhà chung cư hoặc chức năng quản lý bất động sản.
Ngoài ra, phải có tối thiểu các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ… Đồng thời, các các thành viên ban giám đốc và các cán bộ làm việc trong các phòng, bộ phận chuyên môn nghiệp vụ phải có trình độ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc và phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ Xây dựng.
Theo các thành viên thị trường, nếu chỉ quy định như trên, thì gần như bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể vận hành, quản lý tòa nhà chung cư, trong khi đây là một hoạt động phức tạp hơn rất nhiều. Ông có góc nhìn như thế nào về điều này, thưa ông?

Trả lời:
Tôi thì không nghĩ như vậy. Mỗi ngành nghề có nét đặc thù riêng, và pháp luật đã phải đưa ra quy định riêng cho từng ngành nghề để mỗi doanh nghiệp khi thực hiện ngành nghề đó phải tuân theo và cho thấy sự khác biệt với các ngành nghề khác.
Tôi cho rằng những quy định áp dụng cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận hành nhà chung cư đã có những quy định riêng so với những ngành nghề khác. Do vậy doanh nghiệp nào cũng có thể kinh doanh dịch vụ vận hành nhà chung cư như bạn nói, nhưng chỉ với điều kiện họ phải đáp ứng được hết các điều kiện mà luật quy định để được kinh doanh dịch vụ vận hành nhà chung cư.
Tôi quan sát thực tế thì thấy nếu như các doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định về điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận hành nhà chung cư như các văn bản luật hiện nay quy định thì cũng đã góp phần ổn định hoạt động của các nhà chung cư.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664